công ty sản xuất cốc bi con lăn gia bảo tại hà nội
30/07/2019

Là một công ty sinh ra từ đất làng nghề Cơ khí - Kim Khí Thanh Thuỳ, Cơ khí Gia Bảo đã có bề dày kinh nghiệm sản xuất cốc bi con lăn băng tải và các sản phẩm liên quan hơn 10 năm nay.