Tai đỡ con lăn
Xếp hạng: 4 (10 phiếu bầu)
Liên hệ
Ghim băng tải
Xếp hạng: 3.6 (17 phiếu bầu)
Liên hệ
Bản lề nối băng tải
Xếp hạng: 3.8 (11 phiếu bầu)
Liên hệ
Phớt sắt
Xếp hạng: 4 (3 phiếu bầu)
Liên hệ
Phớt nhựa
Xếp hạng: 4.5 (4 phiếu bầu)
Liên hệ
Cốc bi con lăn băng tải
Xếp hạng: 3.5 (18 phiếu bầu)
Liên hệ